Quy định về trách nhiệm của ngân hàng và tổ chức tín dụng khác trong thi hành án dân sự

Tôi là người được thi hành án. Tôi đã cung cấp thông tin cho Chấp hành viên Chi cục THADS quận H về việc người phải thi hành án có tài sản là nhà, đất đang thế chấp tại Ngân hàng OCB. Chấp hành viên đã trực tiếp gửi công văn 02 công văn đề nghị Ngân hàng OCB hỗ  trợ cung cấp thông tin tài sản của người phải thi hành án. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 tháng nhưng ngân hàng không có văn bản trả lời về tài sản của người phải thi hành án.
Hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm của ngân hàng trong việc cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án? 

Người gửi: Phạm Nguyễn

Theo Điều 176 Luật Thi hành án dân sự quy định trách nhiệm của Kho bạc nhà nước, ngân hàng và tổ chức tín dụng khác trong thi hành án dân sự như sau:
“1. Cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về tài khoản của người phải thi hành án theo yêu cầu của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự.
2. Thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời yêu cầu của Chấp hành viên về phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản; khấu trừ tiền trong tài khoản; giải tỏa việc phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản của người phải thi hành án.
3. Thực hiện đầy đủ yêu cầu khác của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của Luật này”.
Như vậy, theo quy định trên, Ngân hàng OCB có trách nhiệm cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin, số liệu về tài khoản của người phải thi hành án theo yêu cầu của Chấp hành viên. Để đảm bảo quyền và lợi ích của người được thi hành án, bạn cần tiếp tục liên hệ với Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc đề nghị Chấp hành viên tiếp tục đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án đang thế chấp tại ngân hàng.
 

Lượt xem: 118