The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Quy định về chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và xử lý đối với khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá tài sản

Công ty bán đấu giá tài sản đã tổ chức bán đấu giá thành tài sản của người phải thi hành án. Hợp đồng bán đấu tài sản được ký 03 bên gồm: đại diện cơ quan thi hành án dân sự, Công ty bán đấu giá tài sản và người mua trúng đấu giá tài sản). Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng đấu giá tài sản không nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự mà có đơn xin gia hạn thời gian thanh toán thêm 15 ngày và được Cơ quan thi hành án chấp thuận. Nhưng đã quá thời gian gia hạn nộp tiền cơ quan thi hành án vẫn chưa thấy người trúng đấu giá nộp tiền và không thể liên lạc với người trúng đấu giá.
Hỏi: Theo quy định pháp luật cơ quan thi hành án dân sự phải làm thủ tục gì để hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản và xử lý như thế nào đối với khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá tài sản?

Người gửi: Nguyễn Phước