The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành quyết định xử phạt hành chính

Đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã quá 1 năm mà người vi phạm không nộp tiền thì có thể thực hiện biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành quyết định xử phạt hành chính theo Nghị định 166/2013/NĐ-CP được không?

Người gửi: Nguyễn Hưng Anh Kiệt