DANH MỤC CÂU HỎI

TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Thi hành án dân sự

Quy định pháp luật về việc giao bản án cho đương sự và quyền yêu cầu thi hành án

Tôi muốn biết quy định pháp luật về việc giao bản án cho đương sự? Quy định về quyền yêu cầu thi hành án?

Gửi bởi đào minh yến

Quy định về ủy thác thi hành án và lưu trữ hồ sơ ủy thác thi hành án

Chi cục Thi hành án dân sự huyện A sau khi nhận bản án của Tòa án đã ra quyết định thi hành án và xử lý tài sản Tòa án tuyên tịch thu, tiêu hủy. Chấp hành viên xác minh thấy người phải thi hành án không có tài sản thi hành án ở huyện A; người phải thi hành án có địa chỉ tại huyện B. Chi cục THADS huyện A đã thực hiện   ủy thác cho Chi cục THADS huyện B. Hồ sơ ủy thác được gửi bảo đảm. Sau khi ủy thác, Chấp hành viên phân loại hồ sơ này là hồ sơ xong. Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhân dân huyện A cho rằng hồ sơ này chưa xong do chưa nhận được Thông báo nhận ủy thác của Chi cục Thi hành án dân sự huyện B.
Hỏi: Khi nào hồ sơ ủy thác được coi là hồ sơ xong để đưa vào lưu trữ?

Gửi bởi Nguyễn Việt Đại

Quy định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản và thời hiệu khiếu nại đối với quyết định, hành vi của Chấp hành viên về áp dụng biện pháp bảo đảm

Tôi  là người nhận sang nhượng đất của người phải thi hành án (thời điểm sang nhượng là khi đã có bản án và bản án chưa có hiệu lực). Tôi đã làm các thủ tục công chứng và các thủ tục liên quan xong, đã nộp hồ sơ vào cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện xong và chỉ chờ ngày trả kết quả. Tuy nhiên, Chấp hành viên ra Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản từ ngày 22/07/2017. Chấp hành viên giao cho tôi quyết định trên nhưng từ đó đến nay Chấp hành viên không tiến hành các bước tiếp theo để xử lý tài sản. Tôi khiếu nại thì cơ quan Thi hành án trả lời là hết thời hạn khiếu nại.
Hỏi: Tôi muốn biết pháp luật quy định trong thời hạn bao lâu Chấp hành viên phải thực hiện trình tự thủ tục xử lý tiếp theo đối với Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản? Thời hiệu khiếu nại đối với Quyết định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản là bao nhiêu ngày? 

Gửi bởi trương công Sở

Quy định về trình tự thủ tục cưỡng chế thi hành án, người có nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thi hành án

Năm 2007, gia đình tôi (bên A) có cho bên B mượn khoản tiền và tôi nhận cầm cố Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên B. Đến năm 2008 bên B không có khả năng trả nợ, gia đình tôi đã kiện bên B và thắng kiện. Theo quyết định Tòa án thì trường hợp bên B không trả được nợ, cơ quan Thi hành án dân sự phát mãi quyền sử dụng đất của bên B để đảm bảo thi hành án. Tuy nhiên, đến nay Cơ quan Thi hành án dân sự vẫn chưa bán đấu giá tài sản của bên B để thi hành án cho gia đình tôi.
Hỏi: Theo quy định phải mất thời gian bao lâu để cơ quan Thi hành án xử lý tài sản của bên B và ai là người có trách nhiệm giải quyết việc thi hành án này?

Gửi bởi Nguyễn Khắc Hùng

Quy định về trình tự thủ tục thi hành án và nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên

1. Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế thi hành án sau khi người phải thi hành án nhận được thông báo cưỡng chế 11 ngày. Hỏi: Trường hợp này Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế có đúng quy định pháp luật không?
2. Quy định về thời hiệu khiếu nại đối với quyết định và thông báo cưỡng chế của Chấp hành viên?
3. Trường hợp người bị cưỡng chế thi hành án gửi 03 đơn khiếu nại, trong đó có 02 đơn khiếu nại bổ sung sau ngày nhận được quyết định cưỡng chế là 10 ngày thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có thụ lý giải quyết khiếu nại không?
4. Khi người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chưa giải quyết khiếu nại của đương sự nhưng Chấp hành viên vẫn tiến hành cưỡng chế có trái với quy định của pháp luật không?
5. Khi Chấp hành viên đến để yêu cầu người phải thi hành án tự nguyện thi hành án, nhưng ranh giới quyền sử dụng đất mà bản án tuyên không có trên thực địa, khi đó người phải thi hành án đề nghị Chấp hành viên căng ranh mà bản án phúc thẩm tuyên để xem ranh này có xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình hay không rồi mới tự nguyện thi hành án, nhưng Chấp hành viên không thực hiện việc căng ranh này. Chấp hành viên thông báo sẽ cưỡng chế thi hành án có đúng quy định pháp luật pháp không? Chấp hành viên khi xác minh điều kiện thi hành án thấy không thấy ranh giới quyền sử dụng đất mà bản án tuyên trên thực địa như quyết định của Tòa án và biết ranh giới này chiếm qua đất của người phải thi hành án được cấp quyến sử dụng đất năm 2004 là 0,73m, đồng thời nhiều cây trồng khác của người phải thi hành án không bị phía bên tranh chấp, tranh chấp, nhưng vẫn ra quyết định cưỡng chế có đúng pháp luật không? Về việc này, người phải thi hành án có quyền yêu cầu thay đổi Chấp hành viên không?
6. Khi cưỡng chế thi hành án, Hội đồng cưỡng chế thi hành án phá hủy tài sản hợp pháp của người phải thi hành án và cho người được thi hành án làm hàng rào nằm hoàn toàn trong đất của người phải thi hành án đã được cấp QSDĐ năm 2004 (mà phía được thi hành án đã ký tên vào biên bản xác định ranh đất) và không có tranh chấp thì có đúng quy định pháp luật không? Khi cưỡng chế thi hành án, Hội đồng cưỡng chế thi hành án đã đốn bỏ rất nhiều cây trồng mà phía được thi hành án không hề tranh chấp thì có đúng quy định pháp luật không? Trường hợp Chấp hành viên cưỡng chế thi hành án không tuân thủ Luật thi hành án dân sự thì có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không?

Gửi bởi Trần Bá Tri

Quy định về kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án; khiếu nại kết quả thẩm định giá của Tòa án

Tòa án tỉnh L đã phong tỏa để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án 545 triệu. Tài sản bị phong tỏa gồm: căn nhà trị giá 800 triệu và mảnh đất nông nghiệp trị giá 120 triệu (giá thực tế). Sau đó 7 ngày phong tỏa, Toà án có công văn mở phong toả hai tài sản trên và chứng thư thẩm định giá. Theo chứng thư thẩm định giá thì mảnh đất nông nghiệp trên là 545 triệu (thực tế có 120tr). Tòa án cho đương sự bán căn nhà 800 triệu trong vòng 2 ngày, rồi đóng phong toả lại. Đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự huyện A tổ chức thi hành án, kết quả thẩm định giá mảnh đất nông nghiệp trên chỉ có 80 triệu.
Hỏi: Tôi có được đề nghị kê biên căn nhà có trị giá 800 triệu đồng mà người phải thi hành án đã bán cho người khác do trước đây Tòa án mở phong tỏa, cho đương sự bán căn nhà không? Tôi có quyền khiếu nại về chứng thư thẩm định giá sai thực tế của Toà án nhân dân tỉnh L không?

Gửi bởi Lê tấn cường

Quy định cưỡng chế giao, trả giấy tờ


Ông A bán cho tôi diện tích đất 6000m2 (có giấy tờ mua bán viết tay). Hiện nay tôi đang giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, ông A cũng bán cho ông B diện tích 100m2 thổ cư cũng nằm trong diện tích đất đã bán cho tôi (việc mua bán đã được công chứng). Tôi không đồng ý giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để ông B làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất nên ông B khởi kiện vụ việc ra tòa án. Tòa án đã xét xử, quyết định công nhận việc chuyển nhượng giữa ông A và ông B, buộc tôi phải giao trả lại cho ông A giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp đó, Chi cục thi hành án dân sự huyện H ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu thi hành án của ông B. Tôi đã nhận được quyết định thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện H. Theo quyết định thi hành án thì tôi phải trả cho ông A Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hết thời gian tự nguyện thi hành án, tôi không giao trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông A. Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện H ra quyết định cưỡng chế buộc tôi phải thi hành án giao trả giấy tờ trên cho ông A. Tôi không thực hiện quyết định cưỡng chế nên Chấp hành viên đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy tờ mới cho người được thi hành án.
Hỏi: Theo quy định pháp luật thì trường hợp tôi không tự nguyện thực hiện quyết định thi hành án thì Chấp hành viên phải ra quyết định xử phạt hành chính trước khi ra quyết định cưỡng chế và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Trường hợp hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc mua bán quyền sử dụng đất giữa tôi và ông A có được pháp luật công nhận không? 

Gửi bởi phucminhphuong

Nghĩa vụ thi hành án trả giấy tờ

Tôi có câu hỏi như sau: Trong một bản án Tòa tuyên buộc bị đơn phải trả Giấy chủ quyền và nhà. Tuy nhiên, thi hành án chỉ thi hành án được phần trả nhà chưa thi hành án được Giấy chủ quyền. Như vậy, trường hợp này thi hành án phải làm gì ?

Gửi bởi Nguyễn Văn Hương

Quy định về điều kiện sinh hoạt tối thiểu

Theo quy định về biện pháp trừ vào thu nhập của người phải thi hành án thì đối với thu nhập khác thì mức khấu trừ căn cứ vào thu nhập thực tế của người phải thi hành án, nhưng phải đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người đó và người được nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Tôi muốn biết việc điều kiện sinh hoạt tối thiểu được xác định như thế nào? Được quy định ở văn bản nào?

Gửi bởi Vũ Tiền Đạt

Quy định về tự nguyện và cưỡng chế thi hành án dân sự

Trước đây tôi thế chấp quyền sử dụng đất để vay ngân hàng số tiền 200.000.000 đồng. Do không trả được nợ cho ngân hành nên ngân hàng đã khởi kiện vụ việc ra tòa án.  Theo quyết định của Tòa án, tôi phải trả nợ cho Ngân hàng 200.000.000đ. Tôi không có khả năng trả nợ, ngân hàng làm đơn yêu cầu thi hành án. Cơ quan thi hành án đã bán tài sản của tôi thế chấp cho ngân hàng và thu được số tiền 110.000.000 đồng vào năm 2014. Cơ quan thi hành án thông báo tôi phải trả tiếp cho ngân hàng số tiền 90 triệu còn lại cho ngân hàng và lãi suất chậm thi hành án. Tôi không đồng ý và không ký vào biên bản làm việc của Chấp hành viên. Đến nay tôi không nhận được thông báo nào của ngân hàng hay của thi hành án cả.
Hỏi: Nếu năm nay tôi mua nhà và đứng tên mình thì tôi có bị xử lý tài sản để thi hành án không?

Gửi bởi quỳnh trang