DANH MỤC CÂU HỎI

TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Hộ tịch, >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Dùng Giấy khai sinh của người khác để đi học

Khi em đi học vào lớp 1, do chưa làm khai sinh nên em dùng giấy khai sinh của người khác đi học. Em đang học lớp 8 và đã làm giấy khai sinh. Nay em muốn đổi lại tên khác và thống nhất với các giấy tờ khác có được không ạ?

Gửi bởi: Đinh Chí Hoàng

Trả lời có tính chất tham khảo

1. Về việc thay đổi tên: Khoản 1 Điều 26 Luật hộ tịch quy định việc thay đổi họ, chữ đệm, tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự. Do đó, nếu bạn chứng minh được việc thay đổi tên của bạn thuộc một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự thì bạn có thể thông qua cha, mẹ bạn yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch giải quyết.
2. Việc bạn sử dụng Giấy khai sinh của người khác để đi học là vi phạm quy định của pháp luật, nên bạn phải chấm dứt ngay hành vi đó và trình bày cụ thể với trường học để có hướng xử lý đối với hồ sơ, học bạ, kết quả học tập của bạn.

 

 

Trả lời bởi: Nguyễn Phương Dung - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực