DANH MỤC CÂU HỎI

TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Hộ tịch, >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Thay đổi họ của cháu theo họ ông nội

Trước kia ông nội tôi và ông nuôi là bạn bè thân thiết. Ông nội tôi có cho bố tôi làm con nuôi và mang họ của ông nuôi nhưng không có giấy tờ gì chứng minh. Nay bố tôi đã chết, tôi muốn thay đổi họ từ họ của ông nuôi sang họ của ông nội tôi thì có được không?

Gửi bởi: mai thị nhung

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 1 Điều 26 Luật hộ tịch quy định việc thay đổi họ, chữ đệm, tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.
Khoản 1 Điều 27 Bộ luật dân sự chỉ quy định trường hợp thay đổi họ từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại, thay đổi họ từ họ của cha, mẹ đẻ sang họ của cha, mẹ nuôi hoặc ngược lại…. Nếu yêu cầu thay đổi họ của bạn không thuộc các trường hợp quy định nêu trên thì không có cơ sở để giải quyết.
 

 

Trả lời bởi: Nguyễn Phương Dung - Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực