DANH MỤC CÂU HỎI

TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Công chứng, >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Điều kiện tham gia thành lập Văn phòng công chứng

Tôi hiện đang là thành viên hợp danh của một Văn phòng công chứng. Nay tôi muốn tham gia hợp danh để lập đề án thành lập một Văn phòng công chứng mới cùng tỉnh (chưa chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của Văn phòng công cũ). Khi được phép thành lập Văn phòng công chứng mới thì tôi sẽ chấm dứt tư cách thành viên hợp danh ở Văn phòng cũ để đăng ký hoạt động tại Văn phòng mới. Tôi muốn hỏi như vậy thì có được không (Luật công chứng chỉ quy định công chứng viên không được hoạt động cho hai tổ chức hành nghề công chứng cùng lúc, thời điểm lập để án thì chưa đăng ký hoạt động)?

Gửi bởi: Đào Mạnh Hùng

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định của Luật công chứng thì công chứng viên có quyền tham gia thành lập Văn phòng công chứng, trình tự, thủ tục thành lập Văn phòng công chứng theo quy định tại Điều 23 của Luật công chứng.
Đối với trường hợp của ông hỏi, Luật công chứng hiện nay không có quy định nào cấm công chứng viên tham gia thành lập Văn phòng công chứng khác trong khi đang là công chứng viên hợp danh của một Văn phòng công chứng (điểm k khoản 1 Điều 7 Luật công chứng cấm công chứng viên đồng thời hành nghề tại hai tổ chức hành nghề công chứng trở lên), do đó, ông có thể tham gia thành lập Văn phòng công chứng khác trong khi đang là công chứng viên hợp danh. Tuy nhiên, việc chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng hiện đang hành nghề để đăng ký hành nghề tại Văn phòng công chứng mới sau khi được cho phép thành lập cần thực hiện theo quy định của Luật công chứng (Điều 24), Thông tư số 06/2015/TT-BTP (Điều 18) và quy định của Luật doanh nghiệp. Việc chấm dứt tư cách công chứng viên ở Văn phòng công chứng cũ không làm chấm dứt trách nhiệm của ông đối với những văn bản công chứng đã ký trong thời gian hành nghề tại đó.
 

 

Trả lời bởi: Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp