DANH MỤC CÂU HỎI

TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Công chứng, >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Công chứng bản dịch

Tôi muốn công chứng bản dịch giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông và đại học từ tiếng Việt sang tiếng Đức để đi du học nhưng bản chính đã nộp cho trường và không thể rút lại. Vậy tôi có thể lấy bản sao đã chứng thực giấy chứng nhận đó để công chứng bản dịch được không?

Gửi bởi: Huỳnh Ngọc Quỳnh Anh

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 2 Điều 69 của Luật công chứng quy định người yêu cầu công chứng bản dịch phải xuất trình bản chính văn bản, giấy tờ cần dịch để công chứng viên tiếp nhận, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện.
Căn cứ vào quy định nêu trên thì ông/bà phải xuất trình bản chính giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông và đại học khi công chứng bản dịch chứ không thể xuất trình bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đó.
 
 

 

Trả lời bởi: Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp