DANH MỤC CÂU HỎI

TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Công chứng, >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Thẩm quyền công chứng, chứng thực

Tôi muốn công chứng Hợp đồng mua bán nhà đất thì cơ quan từ cấp nào có đủ thẩm quyền? Công chứng tại xã/phường có được không?

Gửi bởi: Vũ Thiện Chiến

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai, khoản 1 Điều 122 của Luật nhà ở thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở phải công chứng, chứng thực.
Việc công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản được thực hiện ở tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng, Văn phòng công chứng) theo quy định của Luật công chứng, việc chứng thực thực hiện ở ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP (khoản 2 Điều 5).
Đối với những nơi đã thực hiện việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản được thực hiện công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng (thay cho chứng thực tại ủy ban nhân dân cấp xã).
 

 

Trả lời bởi: Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp