DANH MỤC CÂU HỎI

TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Lĩnh vực

TRANG CHÍNH >> Công chứng, >> XEM CHI TIẾT CÂU HỎI

Thay đổi nơi hành nghề công chứng

Tôi xin hỏi công chứng viên tỉnh A hành nghề công chứng ở tỉnh B đựợc không?

Gửi bởi: Võ Văn Hải

Trả lời có tính chất tham khảo

Vấn đề bạn nêu hoàn toàn có thể thực hiện được được. Cụ thể: Theo quy định của Luật công chứng (Điều 35), Thông tư số 06/2015/TT-BTP (Điều 4, khoản 3 Điều 29) thì công chứng viên có nhu cầu thay đổi nơi hành nghề chỉ cần làm thủ tục xóa đăng ký hành nghề ở Sở Tư pháp nơi đang hành nghề và đăng ký hành nghề ở Sở Tư pháp nơi chuyển đến hành nghề.
 
 

 

Trả lời bởi: Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp