Đăng ký quyền sở hữu xe khi không có giấy tờ

Nếu em mua xe máy không có giấy tờ thì em phải làm sao để có quyền sở hữu chiếc xe mình đã mua?

Người gửi: Điểu K Tuyến

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp của bạn sẽ không thể đăng ký quyền sở hữu chiếc xe mà bạn đã mua. Căn cứ theo Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 thì việc đăng ký xe máy đều đòi hỏi phải có giấy tờ xe gồm giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe. Do đó, trường hợp của bạn không thể thực hiện đăng ký quyền sở hữu xe. Để thực hiện việc sang tên theo đúng quy định pháp luật, bạn cần yêu cầu chủ xe thực hiện việc cấp lại đăng ký xe máy để từ đó bạn có cơ sở đăng ký sang tên.
Ngoài ra, việc bạn mua bán và sử dụng xe máy không có giấy tờ khi bị phát hiện có thể khiến bạn có nguy cơ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nếu chiếc xe là tài sản trộm cắp hoặc bạn có thể bị xử lý hành chính (phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng) do không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên quy định tại Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019. Có thể thấy, việc mua bán xe máy không có giấy tờ là hành vi có rủi ro cao cho bạn về mặt pháp lý, do đó, bạn không nên thực hiện giao dịch này trên thực tế.
 

Lượt xem: 335