Trường hợp nào người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Trường hợp nào người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Người gửi:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp không có bản chính các giấy tờ (Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú) để đối chiếu thì phải nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.
 

Lượt xem: 25