Hỏi về giá thầu

Gói thầu xây lắp và mua sắm thiết bị âm thanh, ánh sáng dưới 5 tỷ đồng có phải là gói thầu hỗn hợp không? Gói thầu hỗn hợp thì có bắt buộc phải áp dụng đấu thầu rộng rãi không? Có thể thực hiện chào hàng cạnh tranh được không?
heo khoản 23, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay).
 

Người gửi:

Câu trả lời mang tính tham khảo:
Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định EPC được áp dụng đối với dự án phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và phải tuân thủ chặt chẽ tính đồng bộ, thống nhất từ khâu thiết kế đến khâu cung cấp thiết bị, thi công, đào tạo chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì dài hạn.
EPC phù hợp với các công trình công nghiệp cơ khí, điện, dầu khí, hóa chất, xi măng, khai khoáng, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải mà việc thiết kế và sản xuất thiết bị không thể tách rời do yêu cầu cao của tính đồng bộ.
Không áp dụng hình thức EPC trong trường hợp có thể tách thành các gói thầu riêng biệt như thiết kế (E), cung cấp hàng hóa (P) và xây lắp (C) hoặc tách thành gói thầu thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP), gói thầu xây lắp (C) để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia đấu thầu và thực hiện gói thầu.
Theo Khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu quy định chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;
- Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;
- Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.
Đối với câu hỏi của anh/chị, việc xác định loại gói thầu và áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu cần phải tuân thủ theo quy định nêu trên.
 Tôi xin hỏi: hồ sơ mời thầu yêu cầu báo cáo thuế 03 năm gần nhất mà công ty mới đăng ký hoạt động được 2 năm thì có được đấu thầu không? Trường hợp quy định trong hồ sơ mời thầu là doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng tối thiểu là 02 tỷ đồng. Công ty doanh thu không đều, năm đầu không đạt được 2 tỷ đồng, năm sau doanh thu 6 tỷ đồng thì khi đấu thầu có hợp lệ hay không?
Việc đánh giá hồ sơ dự thầu (trong đó có nội dung về doanh thu trung bình, tình hình tài chính lành mạnh...) căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.
Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ mời thầu yêu cầu nộp báo cáo tài chính trong 3 năm mà nhà thầu mới hoạt động được 2 năm thì không đáp ứng yêu cầu về số năm nộp báo cáo tài chính.
(Cơ sở pháp lý: Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

Lượt xem: 3733