The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Nhờ người khác thực hiện yêu cầu chứng thực chữ ký được không

Anh B cần chứng thực chữ ký trong Giấy bán xe, nhưng do bận việc, anh B đã ký sẵn vào giấy và nhờ vợ anh đến UBND xã để yêu cầu chứng thực chữ ký. Yêu cầu của vợ anh B trong việc chứng thực chữ ký của anh B có giải quyết được không?

Người gửi: