The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Thời hạn chứng thực chữ ký người dịch

Chị H đến Phòng Tư pháp để yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch trong giấy tờ, văn bản được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Tại đây, chuyên viên Phòng Tư pháp thỏa thuận với chị H 03 ngày sau đến lấy kết quả. Thời gian hẹn trả kết quả của chị H có đúng quy định pháp luật không?

Người gửi: