Xin nhập quốc tịch Việt Nam

Trường hợp công dân Lào (3 anh em ruột), có cha là công dân Việt Nam, đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam 3 năm, hiện có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam thì cần đáp ứng những điều kiện gì và thủ tục như thế nào ạ?

Người gửi: Lê Trang Nhung

Về câu hỏi của bạn, xin được trả lời như sau:
1. Theo quy định tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;
d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;
đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.
Trường hợp bạn hỏi, đây là những công dân nước ngoài có cha là công dân Việt Nam thì có thể được miễn điều kiện về biết tiếng Việt, khả năng đảm bảo cuộc sống và thời gian thường trú có thể dưới 5 năm tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch.
Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.
2. Nếu công dân nước ngoài đáp ứng được đầy đủ các điều kiện trên thì lập hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.
Theo quy định tại Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:
a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;
b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;
c) Bản khai lý lịch;
d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
đ) Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;
e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;
g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.
Những người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này (điều kiện về biết tiếng Việt, khả năng đảm bảo cuộc sống và thời gian thường trú tại Việt Nam) thì được miễn các giấy tờ tương ứng với điều kiện được miễn.
Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được lập thành 03 bộ và nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú.
 
 

Lượt xem: 222