Trường hợp nào khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính giấy tờ để đối chiếu?

Trường hợp nào khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì người nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính giấy tờ để đối chiếu?

Người gửi:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp bản sao Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

Lượt xem: 12