Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định như thế nào?

Người gửi:

Theo quy định tại Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp hợp lệ.
Trường hợp công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày làm việc.
Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

Lượt xem: 41