Nhận con trong trường hợp con đã tử vong

Tôi có con ngoài giá thú. Để nhận con tôi đã hoàn tất hồ sơ xin nhận cha, con theo hướng dẫn của cán bộ hộ tịch. Nhưng đến thời điểm tôi hoàn tất hồ sơ thì con tôi mất. Vậy tôi có được đăng ký nhận con tôi để con tôi được công nhận trong dòng họ không?

Người gửi:

Khoản 2 Điều 6 và Khoản 4 Điều 44 Luật hộ tịch quy đinh: “Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch”. Do đó, trường hợp sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ chưa kịp giải quyết mà con của anh chết thì UBND cấp có thẩm quyền đình chỉ việc giải quyết hồ sơ. Nếu muốn xác định cha, con thì anh phải yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng.
 

Lượt xem: 71