Người nước ngoài làm thủ tục nhận con là trẻ em Việt Nam

Tôi là công dân Hàn Quốc, có con với một phụ nữ Việt Nam nhưng chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Hiện tại, cô ấy đã sinh một cháu trai 4 tuổi, ở với mẹ. Tôi có quyền yêu cầu thực hiện thủ tục nhận đó là con tôi không?

Người gửi:

Anh có quyền làm thủ tục đăng ký nhận cha, con tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền nếu không có tranh chấp.
Khi thực hiện thủ tục nhận cha, con, anh phải nộp tờ khai theo mẫu quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP; các chứng cứ chứng minh quan hệ cha con của anh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, con thì các bên phải có mặt.

Lượt xem: 62