Đăng ký khai tử ở đâu?

Mẹ tôi mất thì tôi phải đến cơ quan nào để đăng ký khai tử cho mẹ của tôi. Tôi phải chuẩn bị những giấy tờ gì khi thực hiện đăng ký khai tử?

Người gửi:

Theo quy định tại Điều 32 Luật hộ tịch thì UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của mẹ anh (chị) thực hiện việc đăng ký khai tử. Nếu không xác định được anh (chị) anh (chị)
Anh/chị phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của anh (chị) - là người có yêu cầu đăng ký khai tử
- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của mẹ anh (chị) để xác định thẩm quyền. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của mẹ anh (chị) thì xuất trình giấy tờ chứng minh nơi mẹ anh (chị) chết  hoặc nơi phát hiện thi thể của mẹ anh (chị).
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.
Và phải nộp:                                                                             
- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu;
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Trường hợp mẹ anh (chị) đã chết quá lâu, không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì anh (chị) phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết (khoản 1 Điều 13 Thông tư số 04/2020/TT-BTP.

Lượt xem: 66