The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Để được trở lại quốc tịch Việt Nam thì hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải bao gồm những giấy tờ gì?

Người gửi: