The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Người đang cư trú tại Việt Nam có thể xin thôi quốc tịch Việt Nam hay không?

Người đang cư trú tại Việt Nam có thể xin thôi quốc tịch Việt Nam hay không?

Người gửi: