Có phải mọi trường hợp khi xin thôi quốc tịch Việt Nam đều phải xác minh về nhân thân hay không?

Có phải mọi trường hợp khi xin thôi quốc tịch Việt Nam đều phải xác minh về nhân thân hay không?

Người gửi:

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước hay ở nước ngoài đều phải qua thủ tục xác minh về nhân thân tại cơ quan Công an. Tuy nhiên, người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 30 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì được miễn thủ tục xác minh về nhân thân, đó là các trường hợp sau đây:
- Người dưới 14 tuổi.
- Người sinh ra và định cư ở nước ngoài.
- Người đã định cư ở nước ngoài từ 10 năm trở lên.
- Người đã được xuất cảnh theo diện đoàn tụ gia đình.

Lượt xem: 297