The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Phòng Tư pháp có thẩm quyền chứng thực những loại hợp đồng, giao dịch nào?

Phòng Tư pháp có thẩm quyền chứng thực những loại hợp đồng, giao dịch nào?

Người gửi: