The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Việc chứng thực hợp đồng, giao dịch có bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền chứng thực không?

Việc chứng thực hợp đồng, giao dịch có bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền chứng thực không? 

Người gửi: