The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Hợp đồng, giao dịch bằng tiếng nước ngoài có được chứng thực không?

Hợp đồng, giao dịch bằng tiếng nước ngoài có được chứng thực không?

Người gửi: