The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch gồm những loại giấy tờ nào?

Hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp đồng, giao dịch gồm những loại giấy tờ nào? 

Người gửi: