The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Trình tự thực hiện chứng thực hợp đồng giao dịch

Trình tự thực hiện chứng thực hợp đồng giao dịch được thực hiện như thế nào? 

Người gửi: