The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Giấy tờ, văn bản nào không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch?

Những giấy tờ, văn bản nào không được dịch để chứng thực chữ ký người dịch?

Người gửi: