The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. Hỏi đáp pháp luật - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài

Chị H đến UBND xã A để chứng thực bản sao từ bản chính bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, nhưng công chức tư pháp hộ tịch xã A đã từ chối nhận chứng thực và hướng dẫn chị đến Phòng Tư pháp hoặc tổ chức hành nghề công chứng. Việc từ chối và hướng dẫn của công chức tư pháp hộ tịch có đúng không?

Người gửi: